Design a site like this with WordPress.com
Для початку

BSC and KPI

Петрук Антоінй Петрович Студент ПНУ ім.Василя Стефаника, ПТБД-21(с) Постановка проблеми.    Сучасні умови функціонування  підприємств та вплив на них ринкової економіки приводять до  діяльності, яка обмежена фінансовими ресурсами та її особливостями під впливом конкурентної  боротьби. Що зумовлює використання  різного роду інструментів та методів управління, сучасних підходів при здійсненні управління  та плануванні діяльності підприємств для забезпечення максимальногоПродовжувати читання “BSC and KPI”

Екстраполяція та метод найменших квадратів

Петрук Антоній Петрович Студент ПНУ ім.Василя Стефаника, ПТБД-21(с) Екстраполяція – це метод наукового дослідження, що полягає в поширенні висновків, отриманих зі спостережень за однією частиною явища, на іншу його частину. У вузькому значенні – це визначення по ряду даних функції інших її значень поза цим рядом. Екстраполяція полягає у вивченні сформованих у минулому і сьогоденніПродовжувати читання “Екстраполяція та метод найменших квадратів”

Автосинхронізація

Явище яке вперше було спостережено в древньому Єгипті Суть наступна – якщо в певній групі всього 5% її учасників одночаснго здійснюють певну діяльність, часткова більшість починають повторювати за ними В сучасності іноді можна зіткнутись з данним явищем під іншою назвою: “Правило 5%”. Найяскравішим прикладом для порівняння звісно ж виступають різні роди оленеподібних (Cerviformes) . НаглядаючиПродовжувати читання “Автосинхронізація”

Тренди

Щодня гортаючи ленту новин в різних соціальних мережах можна наткнутись на все більше і більше відео, які своєю якістю та ідеєю заставляють задуматись про сутність індивідуальності та адекватності в цілому. Хоча не правильно так думати про абсолютно весь контент на різних соіальних мережах, є і велика кількість талановитих контент мейкерів, про яких рідко де згадують,Продовжувати читання “Тренди”

Партнери проєкту

Запорізький національний університет Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Відокремлений структурний підрозділ “Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Спілкування

З знаннями приходить успіх. – Хоча б роби вигляд, що ти – інтелектуальна людина. В даному пості хотілось б сказати про культуру спілкування. Кожного дня я бачу людей, котрі не вміють спілкуватися на власній мові. Не кажучи вже про донесення своїх думок до соціуму, який оточує їх. У суспільстві уміння комунікуватися один з найголовніших показниківПродовжувати читання “Спілкування”

Виховання

Виховання – один з головних факторів, які сприяють правильному позиціюванню людини. Спільне життя в родині вимагає координації дій її членів у вирішенні всіх питань внутрісімейного життя. У благополучній сім’ї взаємоповага і взаєморозуміння формують позитивну моральну атмосферу. Виконання взаємних обов’язків узгоджуються із взаємними прагненнями та інтересами членів сім’ї. Спільність інтересів у багатьох сферах духовного життя впливаєПродовжувати читання “Виховання”